مشخصات دوربین مداربسته IR با دوربین امنیتی حرارتی

دوربین های IR به صورت یک دوربین امنیتی مادون قرمز شناخته می شوند.این دوربین دوربین از دسته دوربین های نظارتی است و از فناوری مادون قرمز برای ثبت تصاویر در شرایط نوری تاریک مورد استفاده قرار میگیرد.درساختار دوربین های مداربسته IR ازLED های مادون قرمز استفاده شده است که پرتو های نور نامرئی از خود ارتعاش می دهند و مکان اطراف خود را روشن می کند .این قابلیت به دوربین امکان را می دهد که در شرایط نوری کم وجود دارد یا اصلا وجود ندارد، تصاویر را با جزئیات ضبط کند.اگر می خواهید تفاوت دوربین های مادون قرمز و حراتی را بدانید با ما همراه باشید.

دوربین های مداربسته ی IR معمولا در برنامه هایی استفاده می شود که دید آن کم است.مانند تاریکی شب یا در مکان هایی که میزان نور محدود است.شرایطی که از آن ها بهره گرفته معمولا برای تامین امنیت و نظارت محل مسکونی و تجاری است.

دوربین مداربسته IR

دوربین مداربسته IR یک دوربین امنیتی است، هردو عبارت نام برده شده را می توان به نوعی دوربین نظارتی دانست، که در ساخت آن ها از فناوری مادون قرمز برای ضیط تصاویر در شرایط نوری کم یا تاریک بکار می رود.نور مادون قرمز در واقع یک نوع  تابش  الکترومغناطیسی است که چشم انسان قادر به مشاهده آن نیست.دوربین مداربسته IR مجهز به LED های مادون قرمز هستند که یک پرتوی نور قرمز ساطع می کند و مکان تحت نظارت را روشن می سازد.دوربین  مداربسته IR این قابلیت را دار که در شرایط نوری کم تمامی تصاویر از اطراف را با جزئیات ثبت کند.

مقایسه دوربین امنیتی IR و دوربین امنیتی دید حرارتی 

یک دوربین مداربسته IR با دوربین امنیتی حرارتی متفاوت است و ویژگی های متفاوتی دارند.برای مثال یک دوربین مداربسته IRاز فناوری مادون قرمز استفاده می کند و تصاویر را با جزئیات ضبط می کند اما قابلیت تشخیص علائم گرما یا تفاوت دما ندارد.

روش کارکرد دوربین حرارتی

درساختار دوربین امنیتی دید حرارتی از یک از یک سنسور تصویر برداری حرارتی تعبیه شده که برای تشخیص اندازه گیری علائم حرارتی در مکان استفاده می شود.این دوربین مداربسته قابلیت تشخیص دما در تاریکی کامل را دارد.دوربین های امنیتی معمولا برای تامین امنیت محیطی ، جستجو و نظارت در محیط های وسیع استفاده می شود.در صورتی که دوربین های امنیتی معمولا برای تامین امنیت محیطی ، جستجو و نظارت در محیط های وسیع استفاده می شود .در صورتی که دوربین های مداربسته IR و دوربین های امنیتی دید حرارتی از فناوری های مادون قرمز بهره می برد اما ویژگی های متفاوتی دارند.نکات گفته شده تنها تعدادی از تفاوت های این دوتا دوربین است.اگر بخواهیم برای مکان مورد نظر خود دوربین مناسبی تهیه کنید باید به این نکته توجه د اشته باشید که دوربین های مداربسته IR انتخاب خوبی برای شما نیست.در این مورد به شما پیشنهاد می کنیم با توجه به اطلاعات کامل تری در این باره و مقاله ی دوربین مداربسته حرارتی موجود در سایت را مطالعه کنید تا انتخاب صحیح رو داشته باشید.