فرم گزینش فرادید

مشخصات

     


راهنما

شرکت بازرگانی پویا الکترونیک فرادید ، جهت تصدی پست های زیر ، از افراد متخصص، جهت فعالیت درمحیطی پویا وجذاب، دعوت به همکاری مینماید. درصورت تمایل میتوانید فرم استخدام روبرو راتکمیل و برای ما ارسال نمایید.

1-کارشناس حرفه ای فروش
2-کارشناس نصب دوربین های مداربسته
3-حسابدار
4-کارشناس شبکه