پروژه

مشخصاتراهنما

فرم ثبت پروژه برای مشتریانی طراحی شده که نیاز به خرید محصولات و نصب آن دارند. اطلاعات فرم را با دقت پر کنید. این اطلاعات به صورت خودکار در سیستم ثبت می شود و از همین اطلاعات برای دادن اطلاعات تکمیلی، هماهنگی بازدید و … استفاده می شود. در پروژه هایی که قرار است ما یک مکان بسیار وسیع را تحت پوشش سیستم حفاظتی-امنیتی قرار دهیم در ابتدای امر میبایست یک نقشه (اختیاری) یا عکس از جزئیات مربوط به آن محدوده را داشته باشیم و با اطلاعات کامل ازمحدوده آن رامورد بررسی قرار دهیم. پس از این بررسی ها جاهایی که قرار است از سیستم ها استفاده شود را در نقشه علامت گذاری نمایید زیرا ازاین طریق تعداد سیستم هایی که قرار است استفاده کنیم را بدست می آوریم.پس فضا هایی که تعدادی از محصولات ما باید مکان های وسیعی را تحت پوشش بدهند را علامت گذاری کرده وبرای هر منطقه تحت پوشش سیستم امنیتی - حفاظتی مورد نظر خودرا انتخاب نمایید.پس ازتکمیل موارد درخواستی ،ثبت پروژه را انجام دهید تا در اسرع وقت متخصصین شرکت پویا الکترونیک فرادید با شما کارفرمایان گرامی تماس حاصل نمایند.
بازدید پروژه های شهرستان نیاز به هماهنگی با بخش پروژه خواهد داشت. کارشناسان قسمت پروژه برای هماهنگی نهایی با شما تماس خواهند گرفت.
برای دریافت اطلاعات تکمیلی در رابطه با محصولات شرکت همیشه می توانید با شماره های شرکت تماس گرفته و با بخش مشاوره فنی صحبت کنید.