ساختار دوربین های مداربسته حرارتی دهوا چندان تفاوتی با دوربین های مداربسته معمولی ندارد، که برد اصلی این نوع دوربین های مداربسته از چیپ های حرارتی استفاده می شود که بجای دریافت نور، حرارت محیط اطراف خود را دریافت میکند