در این مقاله سعی شده دوربین مداربسته دید درشب رنگی را برای شما شرح دهیم و چگونه دوربین مداربسته دید در شب مناسبی را انتخاب نمایید.