این دوربین ها با استاندارد IP قابل شناسایی هستند.بیشتر دوربین های مداربسته در دسته گروه های مقاومتی IP66 و IP67 قرار دارند.