دوربین های مداربسته داهوا از تکنولوژی فناوری Full-color + SMD بهره می برند. این دو فناوری یک امینت کاملی را ایجاد می کند که قادر است انسان و وسایل نقلیه را با رنگی کامل حتی در محیط بسیار کم نور شناسایی کند.