همانطور که از اسمش می شود فهمید که ، در ساختار دوربین مداربسته هایک ویژن فناوری AcuSense از حسگرهای با دقتی استفاده شده که می تواند با استفاده از الگوریتم های یادگیری عمیق