یکی از روش های تامین امنیت مکان مورد نظرمان نصب دوربین مداربسته است. اگر بخواهیم خانه ی خودمان را برای نصب دوربین مداربسته در نظر بگیریم بهترین مکان برای نصب کجاست؟چگونه و بر چه اساسی آن را تشخیص دهیم.