در این مقاله به جنبه های فنی و مثبت این دوربین های و استفاده دوربین مداربسته دید در شب پلاک خوان ANPR در پارکینگ های هوشمند می پردازیم .